Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2010

To δέντρο που έδινε...

http://www.youtube.com/watch?v=_9pniCBn5sc

'Ενα απο τα αγαπημένα μου βιβλία σε μορφή βίντεο...

"Listen to the mustn'ts, child, listen to the don'ts. Listen to the shouldn'ts, the impossibles, the won'ts. Listen to the never haves then listen close to me...

Anything can happen, child, anything can be..."

Σελ Σιλβερστέιν