Τρίτη, 16 Ιουνίου 2009

Little pink house...


http://www.youtube.com/watch?v=lJFr1ipOcwA

Lilacs and tiger-lilies
won’t be enough for me when you’re gone
Hollyhocks, gladiolas,
will never replace this face

In your little pink house
with the blue polka-dots
I learned what I was and what I was not,
Supposed to be...

Bleeding heart,
lily-of-the-valley
Snapdragon, rambling rose
You’ll never make it in this world
If you’re not one of those

In your little pink house,
with the blue polka-dotsI
learned what I was and what I was not
Supposed to be...

Diadem, orange sensation
Diorama, bell canto,
Baby-Lune, and princess too,
But you were the one I chose.

Ένα πιάνο τελικά μπορεί να σε ταξιδέψει πολύ μακριά...
Όπως μια αγάπη.